Birou de arhitectura si proiectare| Proiecte arhitectura si design personalizate | Silvora Tera

INFORMATII UTILE

Ceea ce ne deosebeste de alte companii este capacitatea echipei noastre de a se ocupa de proiectul dumneavoastra de la A la Z, incepand de la alegerea terenului, obtinerea tuturor aprobarilor, pana la alegerea mobilierului.

Certificatul de urbanism este actul de informare eliberat de primarie (Directia de urbanism) prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor. Certificatul de urbanism are caracter informativ si nu tine loc de autorizatie de construire.

Documentatia pentru obtinerea C.U. va contine urmatoarele:
 • Piese scrise:
  • Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism;
  • Acte propietate
  • Memoriu C.U.;
  • Extras C.F.;
  • Extras ortofotoplan
 • Piese desenate:
  • Plan de incadrare in P.U.G.;
  • Plan de situatie existent;
  • Plan de situatie propus.

Avizele necesare se stabilesc prin intermediul Certificatului de Urbanism si folosesc la intocmirea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Exemple avize:
 • Mediu
 • DSP
 • Telekom
 • Furnizori de utilitati (energie electrica, apa-canal, gaze naturale, etc)
 • Salubritate

D.T.A.C constituie un element cheie al procesului de autorizare, alaturi de Certificatul de Urbanism, acordurile si avizele stabilite de autoritatea emitenta a autorizatiei de construire.

Executarea lucrarilor de constructie se poate face numai in baza proiectului tehnic si detaliilor de executie.

Ce trebuie sa contina D.T.A.C?

 • Cererea pentru Autorizatia de Construire;
 • Copie dupa buletin/ carte de identitate/ certificat de inregistrare fiscala) –in functie de primarie;
 • Anexa;
 • Dovada achitarii taxelor;
 • Dovada O.A.R;
 • Actul doveditor al titlului de proprietate asupra imobilului copie legalizata;
 • Certificat de Urbanism;
 • Extras Carte Funciara (vechime max.30 zile);
 • Avizele si acordurile prevazute in Certificatul de Urbanism;
 • Acorduri notariale, contracte de inchiriere- daca este cazul;
 • Referate verificatorii de proiecte;
 • Expertiza tehnica (daca este cazul);
 • Studiu geotehnic;
 • Memoriu D.T.A.C;
 • Foaie de capat proiect;
 • Lista semnaturi proiect;
 • Borderou proiect;
 • Plan de incadrare in P.U.G;
 • P.U.Z / P.U.D- daca este cazul;
 • Plan de situatie existent;
 • Plan de situatie propus;
 • Planuri de nivel (subsol, parter, etaj, etc...)
 • Sectiuni;
 • Fatade;
 • Plan de amenajare incinta;
 • Planuri rezistenta;
 • Planuri instalatii (electrice, termice, sanitare).

Intocmirea proiectului de executie (P.T.) este compus din: proiect tehnic, detalii de executie (D.D.E.) si antemasuratori (cantitatile de lucrari necesare pentru realizarea investitiei).

 • Piese desenate;
 • Detalii de executie;
 • Antemasuratori.

Durata de realizare a unui proiect variaza in functie de complexitatea proiectului si de problemele de avizare.

Contractarea serviciilor de proiectare doar pana la faza de obtinere a Autorizatiei de Construire (faza D.T.A.C) este posibila, dar nu este recomandata. Acest lucru duce la o economie initiala, dar care determina cresterea costurilor de executie, mai ales in absenta antemasuratorilor si a detaliilor de executie, in acelasi timp, determina aparitia unor rezolvari tehnice inadecvate, cu cheltuieli ulterioare ridicate pentru remedierea problemelor.