Situatiile in care putem construi pe un teren extravilan | Silvora Tera

SITUATIILE IN CARE PUTEM CONSTRUI PE UN TEREN EXTRAVILAN

 

Știm că industria construcțiilor este într-o continuă dezvoltare, iar în cazul în care dorim să construim pe un teren extravilan este necesar să cunoaștem legislația în vigoare! 

Iată condițiile în care se poate construi pe un teren extravilan: 

Conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii: 

Art. 3. - (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;

 

ANEXA Nr. 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii

Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole

Construcţiile situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini agricole,  utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.

Așadar, pentru a construi pe un teren extravilan, trebuie cunoscută legislația în vigoare!