S-a votat în Parlament! Liber la construcții în extravilan! | Silvora Tera

S-a votat în Parlament! Liber la construcții în extravilan! Fermierii și dezvoltatorii parcurilor fotovoltaice sunt printre beneficiarii legii.

 

S-a votat în Parlament! Liber la construcții în extravilan!

Fermierii și dezvoltatorii parcurilor fotovoltaice sunt printre beneficiarii legii.

 

Află condițiile!

Camera Deputaților a aprobat, proiectul privind modificarea Legii 50/1991, în sensul autorizării executării lucrărilor de construcții pe terenuri extravilane pentru construcțiile cu destinație agricolă, fără a mai fi necesară realizarea PUZ-ului de trecere în intravilan

c) care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, precum: depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale

j) specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafață de maximum 50 ha.