Birou de arhitectura si proiectare| Proiecte arhitectura si design personalizate | Silvora Tera

Pandemia i-a facut pe romani sa viseze la o casa

Izolarea la bloc, între patru pereți, i-a făcut pe mulți să se orienteze către construcția unei case în care confortul și spațiile mari de locuit să primeze!

Dacă ar fi să ne gândim la o definiție a anului 2020, mulți dintre noi probabil am opta pentru aceasta: 

“2020- anul provocărilor și al schimbărilor”

Perioada de izolare la bloc, între patru pereți, ne-a făcut pe mulți dintre noi să ne schimbăm preferințele în materie de locuințe. Așa se face că cererea pentru construirea caselor de la zero a crescut substanțial față de anul 2019, iar în acest interviu vom afla de la specialiști care este tendința pieței în acest moment. 

1) Bun găsit, Sandra! Îți desfășori activitatea în cadrul celui mai renumit birou de arhitectură din județul nostru și dorim să aflăm de la tine dacă într-adevăr, în ultima perioadă, românii se orientează către construirea unei case în care confortul și spațiile mari de locuit să primeze?

Bine v-am găsit! Cei care apelează la serviciile noastre de proiectare sunt clienți care preferă construirea unei case de la zero, mai exact realizarea unui proiect personalizat, care să corespundă cerințelor și nevoilor lor.

Din discuțiile cu beneficiarii, pot afirma că sunt destui aceia care au fost speriați de izolarea la bloc, între patru pereți și prin acest lucru au înțeles cât de mult contează să aibă un loc cât de mic  unde să își poată petrece timpul liber, ba chiar unde să lucreze de acasă.

2) Proiectarea unei locuințe reprezintă un proces complicat și de durată?

          Proiectarea unei case este un proces complex, iar în cadrul biroului de arhitectură avem o echipă eficientă și bine sudată care se dedică în întregime fiecărui proiect: echipa administrativă (consultanță, întocmire documentații avize/autorizații), arhitecți, ingineri de rezistență, ingineri de instalații, designeri de interior.

          Prima întrebare pe care beneficiarii ne-o adresează este: “Care sunt mai exact etapele proiectării unei locuințe?” și credem că este oportun, ca și aici să trecem în revistă întregul proces. 

          Așadar, etapele proiectării sunt: 

1. Stabilirea temei de proiectare și analiza amplasamentului. 

2. Demararea procesului de obținere a Certificatului de urbanism (CU). 

3. Efectuarea studiilor geotehnice, ridicărilor topo și studii de însorire. 

4. Studiu de soluție.

5. Obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism (CU). 

6. Elaborarea proiectelor de arhitectură, structură, instalații pentru obținerea autorizației de construire DTAC și realizarea proiectelor pe specialități pentru execuție, detalii de execuției și cantități de materiale. 

7. Începerea execuției și urmărirea de șantier. 

8. Recepția finală la terminarea lucrărilor. 

3) Mai sus ai reamintit de tema de proiectare. Ce implică mai exact?

          Tema de proiectare se stabilește împreună cu beneficiarul și în cadrul acesteia se notează toate cerințele și dorințele beneficiarului. Un lucru pe care îl spunem întotdeauna încă de la prima discuție: un proiect bun este acela care respectă în același timp cerințele beneficiarului, dar și normele tehnice și legale! 

          Este foarte  important, esențial aș putea spune, ca tema de proiectare să se realizeaze după ce s-au analizat foarte bine reglementările impuse prin Certificatul de Urbanism. În acesta sunt amintite toate limitările legale aferente terenului: procentul/ coeficientul de utilizare al terenului, retragerile minime față de vecini și față de aliniamentul stradal, numărul maxim de etaje, etc...

          Certificatul de urbanism, alături de autorizația de construcție, permite construcția în condiții de legalitate. În absența acestuia, nu se poate obține autorizația de construcție. Certificatul de urbanism este valabil 12 luni de la data emiterii.  

          Documente necesare pentru obținerea unui Certificat de Urbanism: 

1. Cerere tipizată pentru emitere CU, în care se specifică scopul solicitării actului;

2. Plan de situație, elaborat pe suport topografic- vizat de Oficiul județean de Cadastru, geodezie si cartografie- la scările 1:5000 până la 1:500;

3. Extrasul de Carte funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;

4. Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). 

Așdar, putem spune că tema de proiectare este de fapt un ghid (pe care îl trecem prin filtrul experienței profesionale și al talentului, ținând cont de normele tehnice, reglementările legale și dorințele beneficiarului) de care ținem cont în realizarea fiecărui proiect. Tema de proiect va cuprinde: necesitățile, preferințele și bugetul fiecărui beneficiar.

4) Cât timp durează realizarea unui proiect?

          Durata unui proiect depinde de complexitatea acestuia. De exemplu, putem realiza proiectul unei locuințe în 1-2 săptămâni, iar proiectul unei construcții industriale, HORECA etc.. poate dura până la 1-2 luni. 

5) Ce servicii puneți la dispoziția clienților?

          În cadrul biroului nostru de arhitectură, oferim servicii complete de proiectare, consultanta, întocmirea documentației și obținerea certificatului de urbanism, întocmirea documentației și obținerea avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire, dar si servicii de design interior/exterior. Asadar, avem capacitatea de realizare a proiectului de la A la Z, inclusiv etapa dificila de avizare si autorizare. Încă un aspect foarte important: serviciile noastre nu se adresează doar publicului din județul Argeș, ci întregului public din țară sau chiar din afara acesteia. Folosim tehnici avansate de proiectare, capabile să reproduca desene realiste și exacte, care să faciliteze înțelegerea vizuală.

          De asemenea, ne ocupăm și cu procedurile de intabulare a imobilelor deja existente (case, clădiri industriale sau apartamente).

6) Ai reamintit de procedurile de intabulare a imobilelor edificate. Ce presupune mai exact această etapă?

          Conform Legii nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Articolul 37, alineatul (6) s-a modificat și are următorul cuprins: 

“Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în Cartea funciară în baza unui certificat de atestare care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/ unui certificat de atestare a edificării construcției”. 

 În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a efectuat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut în art.31 (dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art.26 se prescrie în termen  de 3 ani de la data săvârșirii faptei) nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/ adeverință privind edificarea construcției  va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice  cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției. 

           Acte necesare pentru actualizare date primărie: 

1) Realizare expertiză tehnică – pe care o realizăm noi;

2) Declarație notarială de unde reiese perioada sau data finalizării construcției;

3) Solicitare și obținere certificate edificare Primărie;

4) Actualizare date de la rolul agricol și fisc. 

            Acte necesare pentru înscriere construcție: 

Certificatul fiscal pentru Cadastru și Intabulare, eliberat de Primărie- Direcția Taxe și Impozite (valabil 30 de zile de la data emiterii), în care să fie trecută valoarea de impozitare pentru construcție- în original. 

1. Extras de carte funciară pentru informare;

2. Actele ce fac dovada proprietății terenului- copii legalizate;

3. Autorizația de construire - copie legalizată;

4. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor- copie legalizată;

5. Expertiza tehnică- în cazul construcțiilor care se încadrează în Legea 7/2020;

6. Certificat de atestare a edificării construcției- copie legalizată;

7. Adeverință număr postal (dacă este cazul);

8. Documentația cadastrală existentă;

9. Certificatul energetic (pentru construcțiile a căror recepție a fost efectuată după 19.07.2013)- copie Xerox;

            Acte suplimentare: 

1. Autorizația de demolare și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de demolare (numai în cazul în care vechea documentație cadastrală și în extrasul de Carte funciară se regăsește o construcție care anterior a fost demolată) – copii legalizate;

2. Acordul băncii privind intabularea (doar dacă terenul este ipotecat) – în original. 

7) Unde vă pot găsi cei interesați de serviciile voastre?

Ne desfășurăm activitatea în Pitești, Strada Gheorghe Doja, nr. 26. 

Date de contact: 

Mail: [email protected]

Telefon: 0771 256 695  

Site: www.proiectcasemoderne.ro