AUTORIZATIE DEMOLARE | Silvora Tera

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE DEMOLARE

Autorizația de desființare este un document emis de autoritățile locale care permite proprietarilor să demoleze sau să îndepărteze o construcție existentă. Acest document este necesar pentru a se asigura că desființarea se face în conformitate cu regulile și regulamentele în vigoare.

 Un motiv întemeiat pentru a solicita o autorizație de desființare ar putea fi nevoia de a elimina o construcție periculoasă sau deteriorată, sau, pur și simplu dorința de a face loc pentru o construcție nouă.

Procesul de obținere a unei autorizații de desființare a unei construcții, urmează pași similari autorizării unei alte investiții( locuință, anexă, etc…)

Iată dosarul care trebuie pregătit pentru obținerea acestei Autorizații (lista de documente și avize variază în funcție de investiție și localizare) : 

Acte necesare:

- Act proprietate

- Cadastru/RLV imobil

Pași necesari:

1. Depunere decomentație și obținere certificatul de urbanism (CU);

Termen: 5 zile realizare documentație certificat de urbanism, 15 zile lucrătoare eliberare de care autoritatea locală a certificatului de urbanism.

 

 

 

 

 

 

 

În documenntatia de certificat de urbanism, de regulă se specifică ce lucrări urmează a se executa, cum ar fi : desființare totală imobil, desființare parțială și debranșarea sau relocarea utilităților.

2. Obținere avize solicitate de primarie prin certificatul de urbanism ( de regulă se solicită avize de la utilități și expertiza tehnica)

Legea 10/1995, art.18 alin 2 “Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de  desfiinţare, după caz.”

 

3. Depunere documentație obținere autorizație de desființare (DTAD)

În cadrul biroului de arhitectură Silvora Tera, prețul unui proiect DTAD pentru realizarea  unui desființări este de cca 15 ron/ mp x suprafața clădirii ce urmează a se desființa.