Autorizația de construcție a unui gard | Silvora Tera

INFORMATII UTILE- Autorizatia de construire a unui gard

După achiziționarea unui teren, următoarea etapa importantă care trebuie parcursă este împrejmuirea acestuia

Construcția unui gard nu se poate realiza fără Autorizația de Construire!

Pentru a obține Autorizația de Construire aveți nevoie de o serie de documente și avize în funcție de specificul investiției. 

Iată dosarul care trebuie pregătit pentru obținerea acestei Autorizații (lista de documente și avize variază în funcție de investiție și localizare) : 

- Cerere pentru eliberarea Autorizației de Construire;

- Certificatul de urbanism (CU);

- Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC);

- Acordul de mediu;

- Proces verbal de trasare;

- Extras de Carte funciară;

- Copii după documentele puse la dispoziție pentru Certificatul de urbanism. 

Pentru obținerea Autorizației de Construire, primul și cel mai important document este Certificatul de urbanism care se va elibera în termenul legal de răspuns- 15 zile de la data depunerii dosarului. 

Documente necesare pentru obținerea unui Certificat de Urbanism: 

1. Cerere tipizată pentru emitere CU, în care se specifică scopul solicitării actului;

2. Plan de situație, elaborat pe suport topografic- vizat de Oficiul județean de Cadastru, geodezie si cartografie- la scările 1:5000 până la 1:500;

3. Extrasul de Carte funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;

4. Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). 

Pentru realizarea proiectului DTAC este necesar să apelați la un birou de arhitectură, iar pentru obținerea avizelor sunt două posibilități: să le obțineți personal sau cu ajutorul companiei care s-a ocupat de proiectul DTAC. De menționat este faptul că fiecare aviz necesită o documentație separată.

În cadrul biroului de arhitectură Silvora Tera, prețul unui proiect DTAC pentru împrejmuirea unui teren este de 1000 ron, iar întocmirea documentației pentru Avize este 200 ron. 

După ce toate etapele au fost îndeplinite, se va obține Autorizația de Construire și în acel moment trebuie plătită o taxă de 0.1% din investiție către Inspectoratul Teritorial în Construcții.