ETAPE CONSTRUIRE | Silvora Tera

ETAPELE CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE ÎN 40 DE PAȘI

Pentru persoanele care sunt la început de drum, pașii necesari pentru urmărirea execuției unei locuințe, vor fi destul de complicați și incitanți, mai ales dacă nu au o experiență în domeniul construcțiilor.

Așadar, solicitați sfaturi proiectanților, dirigintelui de șantier și încărcați-vă cu multă răbdare.

Ø Studiați piața materialelor de construcții

Ø Analizați bugetele

Ø Semnați un contract cu o firmă specializată (stipulați temene de plată eșalonate realizării lucrărilor, stabiliți termene de realizare lucrare)

Încercați să stabiliți plățile etapizat pe etape de lucrări (ex: realizare fundație și elevație, realizare parter, realizare etaj, realizare acoperiș, apoi detaliat pe finisaje interioare, exterioare și instalații)

 

Toate lucrările de execuție se vor realiza după obținerea autorizației de construire și cu respectarea proiectului tehnic de execuție.

Odată cu demararea lucrărilor puteți demara și realizarea branșamentelor la utilități (recomandarea este la începutul investiției, ținând cont de perioada destul de mare de branșare).

 

1. Predare-primire amplasament și trasare borne de reper;

2. Trasarea clădirii / marcarea lucrăririlor;

3. Stabilirea cotei 0.00;

4. Săpare fundații și verificare natura teren la cota de fundare;

5. Realizare strat suport conform detalii fundații (pernă piatră spartă);

6. Turnare beton în fundații conform detalii fundații ( fie armat sau nu);

7. Trasare alimentare cu apa, canalizare, energie electrică ( a se avea în vedere goluri tehnice pentru utilitățile ulterioare);

8. Cofrare și armare eleveție în vederea turnării betonului conform detalii fundații;

9. Montare armaturi în elevație conform detalii fundații ( să nu uitați armarea stâlpilor, scărilor interioare și exterioare);

10. Verificare aspect beton turnat ;

11. Izolații hidrofuge conform detalii pardoseală;

12. Cofrare și armare pardoseală în vederea turnării betonului conform detalii ;

13. PARTER;

14. Zidărie parter (se are în vedere păstrarea suprafețelor curate, se verifică consistența mortarului, verificare unghiuri , orizontalitatea rândului și verticalitatea peretelui);

15. Cofrare și armare boiandrugi;

16. Cofrare și armare stâlpi, grinzi, centuri;

17. Turnare beton  în boiandrugi,  stâlpi, grinzi, centuri conform detalii armare;

18. Cofrare planșeu peste parter conform detalii armare planșeu;

19. ETAJ;

20. Verificare aspect beton turnat și eventual udare dacă este cazul;

21. Zidărie etaj (se are în vedere păstrarea suprafețelor curate, se verifică consistența mortarului, verificare unghiuri , orizontalitate rândului și verticalitatea peretelui);

22. Cofrare și armare boiandrugi;

23. Cofrare și armare stâlpi, grinzi, centuri;

24. Turnare beton  în boiandrugi,  stâlpi, grinzi, centuri conform detalii armare;

25. Cofrare planșeu peste etaj conform detalii armare planșeu – daca este cazul;

26. Realizare structură șarpantă (asterială, de regulă rășinoase);

27. Montare învelitoare (ceramică, tablă, etc), sistem pluvial (jgheaburi, burlane);

28. Realizare coloane instalații sanitare (apă caldă, apă rece, canalizare) conform proiect;

29. Realizare instalații electrice  conform proiect;

30. Realizare instalații termice conform proiect;

31. LA INSTALAȚII SE VA FACE PROBE DE ETANȘEITATE ȘI DE PRESIUNE ÎNAINTE DE A SE REALIZA TENCUIALĂ;

32. Concomitent cu instalațiile se poate lucra la finisaje exterioare;

33. Realizare termosistem, placaje;

34. Montare tâmplărie exterioară;

35. Realizare tencuieli interioare;

36. Realizare finisaje și retușuri interioare (zugrăveală);

37. Montaj tâmplărie interioară;

38. Montaj finisaje și mobilier;

39. Realizare alei, trotuare perimetrale și alet lucrări exterioare;

40. Realizare sistem irigație și semănare gazon.

 

Felicitări, acum vă puteti muta în căminul dumneavoastră!

 

 

 

Acești pași reprezintă un îndrumar sumar a fazelor de execuție, dar beneficiarii împreună cu proiectanții și diriginții de șantier vor urmării și fazele legale impuse de legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu H.G. 272 / 1994 şi a H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

 

Se vor realiza procese verbale și verifiri conform programelor de faze aprobate de ISC (acolo unde este cazul)