CONSTRUCȚII FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE | Silvora Tera

CONSTRUCȚII FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Conform propunerii din "Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor," care este încă în dezbatere și nu a fost aprobat, singurele construcții care intră în categoria "amenajări" rămân cele menționate în Legea nr. 50/1991, articolul 11, care se referă, în principal, la lucrările de reparații.

Varianta alternativă practicată de foarte multe persoane care au dorit să ocolească birocrația, fiind doar locuințele mobile gen ”TINY HOUSE”.

Atenție la modul de deplasare a acestor case mobile, ele fiind mai degrabă o structură modulară cu roți care practic este construită pentru evitarea birocrației, aceasta fiind transportată cu un trailer la poziția dorită (atenție la gabarit pentru a putea fi transportată pe drumurile publice – înălțime și lățime)

 Această locuință fiind o structură neautorizată să ruleze pe drumurile publice.

                  

 

Dispoziții privind realizarea lucrărilor de construire în baza procedurii simplificate a notificării sau în lipsa oricărei formalități

ATENȚIE!!! ACESTE ARTICOLE NU SUNT ÎNCĂ APROBATE, DECI NU POT FI APLICATE

 

Notificarea autorităților administrației publice locale în cazul lucrărilor de construire care nu necesită autorizare

(1) Lucrările de construire pentru care, conform dispozițiilor prezentului cod, nu este obligatorie emiterea autorizației de construire, se pot executa în baza notificării transmisă autorităților administrației publice locale competente potrivit legii să emită autorizații de construire clădiri.

(2) Lucrările de construire care pot fi executate în baza notificării transmisă autorităților administrației publice locale competente să emită autorizații de construire clădiri, cu respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare, sunt următoarele:

a) realizarea de construcții noi în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, după cum urmează:

1. clădiri/construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale astfel cum sunt garaje, terase acoperite, pergole, bucătarii de vară, chioșcuri, piscină, grup sanitar și altele asemenea, care nu depășesc 50 mp fiecare.

2. o singură locuință unifamilială pentru folosința proprie, parter, fără subsol și arie desfășurată totală de maximum 150 mp în mediul rural, cu respectarea regulamentului de urbanism aplicabil în baza unor proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, cu respectarea specificului local, realizate în baza unor concursuri de soluții.

ATENȚIE: CHIAR DACĂ SE APROBĂ, TOT VEȚI AVEA UN PROIECT TIP PUS LA DISPOZIȚIE DE AUTORITATEA LOCALĂ, AȘA CUM SE VA STABILI CU VREO FIRMĂ DE PROIECTARE (CONCURS DE SOLUȚII), IAR DACĂ SE DOREȘTE ALTCEVA, TREBUI PROCEDURA CLASICĂ DE AUTORIZARE.

3. lucrări de întreținere/mentenanță periodice și reparații curente, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile pentru infrastructura de transport și instalațiile aferente, potrivit duratei normate de exploatare la infrastructura de transport și la instalațiile aferente, după caz.

 b) realizarea de intervenții asupra construcțiilor existente în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, după cum urmează:

1. construirea de împrejmuiri noi prin desființarea celor existente numai în conformitate cu reglementările urbanistice aplicabile.

2. înlocuirea acoperișului existent în aceeași formă sau prin reconfigurare și înălțare cu maxim 0,50m și numai dacă înălțimea la streașină și coamă se încadrează în înălțimea maximum admisă prin regulamentul de urbanism aplicabil;

3. lucrări de amenajare mansardă în poduri existente, inclusiv asigurarea circulațiilor verticale în locuințe unifamiliale, fără modificări aduse asupra volumetriei de ansamblu a clădirii, numai dacă nu sunt necesare măsuri de consolidare a clădirii;

4. renovarea și extinderea bucătăriei, renovarea și extinderea băii, închiderea în mod unitar a logiilor și balcoanelor în apartamente locuințe colective;

5. modificări de compartimentare/ remodelări ale pereților interiori nestructurali, sau exteriori dacă nu se modifică dimensiunea casei pentru locuințe unifamiliale;

6. remodelări fațade, numai dacă acestea nu au rol portant;

7. lucrări de reabilitare energetică unitară a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu maxim 3 niveluri.

8. modificări de compartimentare interioară, nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare numai dacă nu sunt afectate lungimea și/ sau gabaritul căilor de evacuare, ori funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea securității la incendiu, ori gradul de rezistență/nivelul de stabilitate la foc al construcției.

9. schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, și numai cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru funcțiuni comerciale sau de birouri, cu acces public.

10. extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând clădirilor existente în vederea amenajării de grupuri sanitare sau camere tehnice cu suprafețe de max. 25 mp sau cu un procent de max. 20% față de autorizația de construire existentă.

11. lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de rețele edilitare și la instalațiile aferente